Skip to main content
  • PHỐI HỢP TRIỂN KHAI QUÁN TRIỆT LUẬT AN NINH MẠNG (21/09/2019)

    Để góp phần nâng cao nhận thức cho công chức và Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Ngãi về âm mưu, thủ đoạn, các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước ta của các thế lực thù địch trên không gian mạng. Sáng ngày 20/9/2019 tại Hội trường Trạm khách T50 - Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt pháp luật về An ninh mạng.


  • Phiên tòa giả định: Mô hình tuyên truyền giáo dục pháp luật sáng tạo, hiệu quả (15/09/2019)


  • GIAO LƯU THỂ THAO KHỐI THI ĐUA NỘI CHÍNH NĂM 2019 (25/08/2019)


  • Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ TAND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức tọa đàm, giao lưu (25/08/2019)


  • Ngành Tòa án tỉnh: "Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư" (21/07/2019)


  • HỘI THI VĂN NGHỆ TÒA ÁN NHÂN DÂN HAI CẤP TỈNH QUẢNG NGÃI (30/06/2019)


cdscv