Skip to main content

Lịch xét xử

Tìm thấy: 152 số vụ việc

Chi tiết lịch xét xử

STT Tên vụ án/việc kiện Tòa xét xử Ngày xét xử
1 Nguyễn Ngọc Long - Can tội: Giết người TAND Tỉnh Quảng Ngãi 29/05/2020 07:30
2 Nguyễn Trí Thị Nhi - Can tội: Trộm cắp tài sản TAND Tỉnh Quảng Ngãi 22/05/2020 07:30
3 Nguyễn Luân - Can tội: Cố ý gây thương tích TAND Tỉnh Quảng Ngãi 22/05/2020 07:30
4 Huỳnh Văn Thành - Can tội: Tổ chức đánh bạc TAND Tỉnh Quảng Ngãi 22/05/2020 07:30
5 Lương Ngọc Dương - Can tội: Cố ý gây thương tích TAND Tỉnh Quảng Ngãi 21/05/2020 07:30
6 Võ Tấn Đông - Can tội: Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có TAND Tỉnh Quảng Ngãi 21/05/2020 07:30
7 Võ Tấn Đông - Can tội: Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có TAND Tỉnh Quảng Ngãi 21/05/2020 07:30
cdscv