Skip to main content

Lịch xét xử

Tìm thấy: 107 số vụ việc

Chi tiết lịch xét xử

STT Tên vụ án/việc kiện Tòa xét xử Ngày xét xử
1 Nguyễn Thị Hằng - Nguyễn Văn Dương "Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất" TAND Tỉnh Quảng Ngãi 29/11/2019 07:30
2 Nguyễn Tấn Cưng, Trần Thị Kim Bình - Can tội: Đánh bạc TAND Tỉnh Quảng Ngãi 26/11/2019 07:30
3 Lữ Ngọc Biết - Can tội: Đánh bạc TAND Tỉnh Quảng Ngãi 26/11/2019 07:30
4 Huỳnh Văn Khoa - Can tội: Tổ chức đánh bạc TAND Tỉnh Quảng Ngãi 25/11/2019 07:30
5 Nguyễn Quốc Bảo - Can tội: Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có TAND Tỉnh Quảng Ngãi 25/11/2019 07:30
6 Phạm Anh Tú, Đỗ Văn Hoàn - Can tội: Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự TAND Tỉnh Quảng Ngãi 25/11/2019 07:30
7 Bạch Hồng - Lê Thị Hương "Tranh chấp đòi lại tài sản là quyền sử dụng đất và yêu cầu hủy quyết định cá biệt" TAND Tỉnh Quảng Ngãi 22/11/2019 07:30
cdscv