Skip to main content

Lãnh đạo tòa án huyện

Chánh án TAND thành phố Quảng Ngãi

Image
Bùi Văn Hậu
Năm sinh: 1965
Quê quán: Bình Phú, Bình Sơn, Quảng NgãiChánh án TAND huyện Sơn Tịnh

Image
Nguyễn Thị Mỹ Dung
Năm sinh: 1977
Quê quán: Nghĩa Dũng, tp Quảng Ngãi, Quảng NgãiChánh án TAND huyện Nghĩa Hành

Image
Trần Thị Thi Thơ
Năm sinh: 1966
Quê quán: Hành Thịnh, Nghĩa Hành, Quảng NgãiChánh án TAND huyện Tư Nghĩa

Image
Đỗ Tài Tính
Năm sinh: 1964
Quê quán: Bình Thạnh, Bình Sơn, Quảng NgãiChánh án TAND huyện Đức Phổ

Image
Nguyễn Văn Đức
Năm sinh: 1966
Quê quán: Đức Lân, Mộ Đức, Quảng NgãiChánh án TAND huyện Mộ Đức

Image
Phạm Minh Vương
Năm sinh: 1980
Quê quán: Đức Phong, Mộ Đức, Quảng NgãiChánh án TAND huyện Minh Long

Image
Phạm Văn Rô
Năm sinh: 1972
Quê quán: Hành Minh, Nghĩa Hành, Quảng NgãiChánh án TAND huyện Ba Tơ

Image
Nguyễn Văn Huy
Năm sinh: 1963
Quê quán: Đức Phú, Mộ Đức, Quảng NgãiChánh án TAND huyện Sơn Tây

Image
Lâm Thị Ánh Tuyết
Năm sinh: 1976
Quê quán: Tịnh Thọ, Sơn Tịnh, Quảng NgãiChánh án TAND huyện Trà Bồng

Image
Nguyễn Công Diễn
Năm sinh: 1968
Quê quán: Bình Trị, Bình Sơn, Quảng NgãiChánh án TAND huyện Sơn Hà

Image
Đinh Klít
Năm sinh: 1972
Quê quán: Sơn Giang, Sơn Hà, Quảng NgãiChánh án TAND huyện Lý Sơn

Image
Vũ Đức Lộc
Năm sinh: 1966
Quê quán: Nghĩa Hiệp, Tư Nghĩa, Quảng NgãiChánh án TAND huyện Bình Sơn

Image
Đoàn Kiều Trung
Năm sinh: 1975
Quê quán: Bình Mỹ, Bình Sơn, Quảng Ngãicdscv