Skip to main content

Lãnh đạo tòa án tỉnh

Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chánh án TAND tỉnh Quảng Ngãi

Image
Phạm Trung Uy
Năm sinh: 1965
Quê quán: Nghĩa Kỳ, Tư Nghĩa, Quảng NgãiPhó Chánh Án TAND tỉnh Quảng Ngãi

Image
Phan Ngọc Minh
Năm sinh: 1965
Quê quán: Hành Trung, Nghĩa Hành, Quảng NgãiPhó Chánh án TAND tỉnh Quảng Ngãi

Image
Võ Minh Tiến
Năm sinh: 1962
Quê quán: Nghĩa Kỳ, Tư Nghĩa, Quảng NgãiChánh tòa Tòa Hình sự TAND tỉnh Quảng Ngãi

Image
Trần Thị Bé
Năm sinh: 1967
Quê quán: Đức Chánh, Mộ Đức, Quảng NgãiChánh tòa Tòa Hành chính TAND tỉnh Quảng Ngãi

Image
Trần Mười
Năm sinh: 1972
Quê quán: Tịnh Long, Tp Quảng Ngãi, Quảng NgãiChánh tòa Tòa Kinh tế TAND tỉnh Quảng Ngãi

Image
Phạm Thị Thu Phương
Năm sinh: 1967
Quê quán: phường Chánh Lộ, TP. Quảng Ngãi, Quảng NgãiPhó Chánh Văn phòng TAND tỉnh Quảng Ngãi

Image
Lê Trung Hiếu
Năm sinh: 1979
Quê quán: Đức Hiệp, Mộ Đức, Quảng NgãiTrưởng phòng TCCB TAND tỉnh Quảng Ngãi

Image
Phạm Thị Trang
Năm sinh: 1973
Quê quán: Nghĩa Trung, Tư Nghĩa, Quảng NgãiChánh tòa Tòa Dân sự TAND tỉnh Quảng Ngãi

Image
Trịnh Thị Thu Lan
Năm sinh: 1972
Quê quán: Nghĩa Kỳ, Tư Nghĩa, Quảng NgãiTrưởng phòng Kiểm tra nghiệp vụ TAND tỉnh Quảng Ngãi

Image
Nguyễn Văn Năm
Năm sinh: 1965
Quê quán: Tịnh Hòa, Sơn Tịnh, Quảng NgãiPhó Chánh tòa Tòa Dân sự TAND tỉnh Quảng Ngãi

Image
Nguyễn Đức Dũng
Năm sinh: 1971
Quê quán: Đức Phong, Mộ Đức, Quảng NgãiPhó Chánh tòa Tòa Hình sự TAND tỉnh Quảng Ngãi

Image
Lê Thị Mỹ Giang
Năm sinh: 1975
Quê quán: Tịnh Sơn, Sơn Tịnh, Quảng NgãiPhó Chánh Văn phòng TAND tỉnh Quảng Ngãi

Image
Nguyễn Thị Chi
Năm sinh: 1968
Quê quán: Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, Quảng NgãiPhó Trưởng phòng Kiểm tra nghiệp vụ TAND tỉnh Quảng Ngãi

Image
Trần Phú
Năm sinh: 1961
Quê quán: Bình Tân, Bình Sơn, Quảng NgãiPhó Trưởng phòng Kiểm tra nghiệp vụ TAND tỉnh Quảng Ngãi

Image
Nguyễn Văn Biểu
Năm sinh: 1961
Quê quán: Tịnh Sơn, Sơn Tịnh, Quảng Ngãicdscv