Skip to main content

Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi: 30 năm thành lập và phát triển

(06/09/2019 11:51)

Ngày 13-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hành Sắc lệnh số 33C/SL về việc thiết lập Tòa án quân sự, đánh dấu sự ra đời của hệ thống Tòa án nhân dân, một trong những công cụ đắc lực của chính quyền chuyên chính vô sản, được giao nhiệm vụ thực hiện quyền xét xử các hành vi xâm hại đến công cuộc xây dựng bộ máy Nhà nước cách mạng đang còn non trẻ, đè bẹp sức phản kháng của bọn thực dân phong kiến, củng cố thành quả Cách mạng, xây dựng một Nhà nước của dân, do dân và vì dân.

Phạm Trung Uy

Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng,

Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

Trải qua 74 năm bền bỉ phấn đấu, trung thành, vững bước dưới lá cờ vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, cùng với sự lớn mạnh của đất nước, Tòa án nhân dân Việt Nam đã trưởng thành vượt bậc, phát triển mạnh mẽ cả về tổ chức, đội ngũ, trình độ chính trị- pháp lý, xứng đáng là thiết chế pháp lý nhân danh Nhà nước thực hiện quyền tư pháp quốc gia, bảo vệ công lý, bảo vệ thành quả Cách mạng và chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Cùng với sự trưởng thành và phát triển của hệ thống Tòa án nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã trải qua chặng đường 30 năm với nhiều dấu ấn đặc thù và vô cùng vẻ vang. Được tái thành lập ngày 11/7/1989 sau khi tách ra từ Tòa án nhân dân tỉnh Nghĩa Bình; sau 30 năm xây dựng và phát triển, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã từng bước trưởng thành, phát triển ngày càng lớn mạnh.

Ba mươi năm, với biết bao khó khăn, gian khổ, thách thức, gian nan; thế nhưng các thế hệ cán bộ, công chức, người lao động Tòa án nhân dân tỉnh nói riêng và Tòa án hai cấp trong tỉnh nói chung luôn đoàn kết, thống nhất, bám sát nhiệm vụ chính trị, vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà xây dựng quê hương Quảng Ngãi ngày càng giàu, đẹp.

Trở lại những ngày đầu mới thành lập, hành trang của những cán bộ Tòa án trở về công tác tại Quảng Ngãi lúc bấy giờ là những hồ sơ vụ án và khí thế của những người con Quảng Ngãi đi xa nay được trở về quê hương. Không ai nghĩ suy hay trăn trở gì về những khó khăn phía trước. Thế rồi, trụ sở làm việc không có, cơ quan phải mượn tạm một phòng làm việc của Tòa án nhân dân thị xã Quảng Ngãi (nay là thành phố Quảng Ngãi) ở số 228 đường Quang Trung và 08 người chung một phòng, khi người này ngồi thì người kia đứng, những ngày Tòa án thị xã không xét xử thì mượn thêm Phòng xử án để làm việc. Những cán bộ đầu tiên của Tòa án tỉnh Quảng Ngãi trở về từ Nghĩa Bình ngày ấy là: đồng chí Huỳnh Văn Thanh, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Nghĩa Bình, được giao nhiệm vụ Phó Chánh án phụ trách Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi; 02 Thẩm phán là Nguyễn Hồng Sơn, Trần Văn Nành và các đồng chí Lê Đức Việt, Nguyễn Bá Nhật, Nguyễn Thị Thu Vân, Trần Thị Minh Tâm, Lê Văn Lý. Đến năm 1990, đồng chí Huỳnh Văn Thanh được bầu giữ chức vụ Chánh án, đồng chí Nguyễn Hồng Sơn được bầu làm Phó Chánh án. Do số lượng cán bộ ít nên trong giai đoạn này Tòa án tỉnh không thành lập Tòa chuyên trách, không có các Phòng chuyên môn mà chỉ có 03 Thẩm phán làm nhiệm vụ xét xử, một bộ phận thi hành án đảm nhận công tác thi hành án hình sự, dân sự và bộ phận Văn phòng thực hiện cả công tác giám đốc kiểm tra và giải quyết đơn thư.

image

Quyết định thành lập Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

Sau gần 02 năm kể từ ngày thành lập, Tòa án nhân dân tỉnh đã có trụ sở mới tại số 157 Hùng Vương, thị xã Quảng Ngãi. Lúc này đơn vị được bổ sung thêm 01 Phó Chánh án là đồng chí Nguyễn Thanh Tươi. Năm 1991, Tòa án nhân dân tỉnh thành lập 02 Tòa chuyên trách là Tòa Hình sự, Tòa Dân sự và Văn phòng. Năm 1992, Hiến pháp được sửa đổi, và Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 1992 ra đời, theo đó thẩm quyền của Tòa án nhân dân được mở rộng hơn và bộ máy tổ chức của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cũng có nhiều thay đổi. Cuối năm 1993, bộ phận thi hành án dân sự được tách ra khỏi Tòa án để thành lập Cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh do Bộ Tư pháp quản lý. Năm 1994, Tòa án nhân dân tỉnh tiếp nhận bộ phận pháp chế từ Trọng tài kinh tế tỉnh chuyển sang và thành lập Tòa Kinh tế. Năm 1996, thành lập Tòa Lao động và Tòa Hành chính; năm 1997, Tòa hành chính Tòa án tỉnh tiếp nhận bộ phận xét khiếu tố từ Thanh tra tỉnh chuyển sang. Tháng 3/1997, đồng chí Huỳnh Văn Thanh nghỉ hưu; đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Phó Chánh án được bổ nhiệm làm Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh.

Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa X đã thông qua Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2002, thay thế Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 1992. Theo quy định mới, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi chính thức quản lý 14 Tòa án nhân dân cấp huyện về mặt tổ chức. Sau Lễ bàn giao công tác quản lý Tòa án cấp huyện về tổ chức giữa Giám đốc Sở Tư pháp và Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh; Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Tòa án tỉnh đã triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp như: Rà soát, đánh giá tình hình biên chế, tổ chức, cơ sở vật chất của các Tòa án cấp huyện; triển khai xây dựng, bổ sung quy hoạch cán bộ, thực hiện kiện toàn bộ máy lãnh đạo, Thẩm phán Tòa án cấp huyện; lập kế hoạch đưa đi đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ cho cán bộ, công chức. Sau khi bổ sung, kiện toàn, Tòa án tỉnh đã có đủ 13 Thẩm phán, 05 Tòa chuyên trách là: Tòa Hình sự, Tòa Dân sự, Tòa Kinh tế, Tòa Lao động, Tòa Hành chính, 02 Phòng nghiệp vụ là: Phòng Giám đốc - Kiểm tra, Phòng Tổ chức - Cán bộ và Văn phòng. Tòa án nhân dân cấp huyện có 123 biên chế, trong đó có 55 Thẩm phán.

Đến tháng 8/2005, đồng chí Hà Vĩnh Phúc, Chánh Văn phòng được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh. Tháng 6/2008, đồng chí Nguyễn Thanh Tươi, Phó Chánh án nghỉ hưu; Tòa án nhân dân tối cao đã điều động, bổ nhiệm đồng chí Phạm Trung Uy, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, giữ chức vụ Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh.

Thực hiện công tác luân chuyển, điều động cán bộ theo tinh thần Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 25/11/2002 của Bộ Chính trị; Tháng 8/2009, đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi được Tòa án nhân dân tối cao điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh tòa, rồi Chánh tòa Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng (nay là Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng); đồng chí Nguyễn Anh Tiến, Thẩm phán Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng được luân chuyển, bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. Cũng trong năm 2009, đồng chí Trương Quang Nhựt, Chánh tòa Tòa dân sự được bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh. Năm 2012 đồng chí Hà Vĩnh Phúc Phó Chánh án nghỉ hưu. Sau gần 05 năm luân chuyển, tháng 5/2013, đồng chí Nguyễn Anh Tiến được điều động về công tác tại Tòa án nhân dân tối cao, đồng chí Phạm Trung Uy, được bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh. Tháng 8/2014, đồng chí Trương Quang Nhựt Phó Chánh án nghỉ hưu. Tháng 10/2014, đồng chí Phan Ngọc Minh, Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Quảng Ngãi, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh án Tòa án tỉnh; tháng 9/2016, đồng chí Võ Minh Tiến, Chánh án Tòa án nhân dân huyện Sơn Tịnh được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh án Tòa án tỉnh. Từ năm 2016 đến nay, lãnh đạo Tòa án tỉnh có Chánh án và 02 Phó Chánh án.

Từ ngày tái thành lập đến nay, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã qua 4 thời kỳ Chánh án là: Huỳnh Văn Thanh (1990 -1997), Nguyễn Hồng Sơn (1997 - 2009), Nguyễn Anh Tiến (2009 - 2013), Phạm Trung Uy (2013 đến nay).

image

Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi qua các thời kỳ

(Từ trái qua phải: Đồng chí Nguyễn Anh Tiến, đồng chí Phạm Trung Uy,

đồng chí Huỳnh Văn Thanh, đồng chí Nguyễn Hồng Sơn)

Mặc dù có nhiều thay đổi về cơ cấu, thẩm quyền theo quy định của các Luật Tổ chức nhân dân, nhưng trong mọi thời kỳ, công tác cán bộ của Tòa án nhân dân tỉnh nói riêng và Tòa án hai cấp nói chung luôn được Ban cán sự đảng, lãnh đạo Tòa án tỉnh quan tâm củng cố, kiện toàn. Hiện nay, Tòa án nhân dân hai cấp có 177 công chức và 33 người lao động. Trong đó có 68 Thẩm phán (01 thẩm phán cao cấp, 30 thẩm phán trung cấp, 37 Thẩm phán sơ cấp), 04 Thẩm tra viên chính, 94 Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án và 11 chức danh khác. Tòa án nhân dân cấp huyện đã có đầy đủ đội ngũ cán bộ lãnh đạo, đủ định biên Thẩm phán, Thư ký và các chức danh khác. Chánh án Tòa án tỉnh và Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện đều tham gia Ban chấp hành Đảng bộ địa phương, nhiều đồng chí là đại biểu Hội đồng nhân dân cùng cấp. 100% Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án nhân dân hai cấp có trình độ Cử nhân Luật, 11% có trình độ Thạc sĩ, 22% có trình độ trung cấp lý luận chính trị, 22% có trình độ cao cấp lý luận chính trị, 100% cán bộ, công chức sử dụng thành thạo máy vi tính, 59% công chức có ngoại ngữ trình độ B trở lên.

Song song với công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công tác Cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 02/01/2002 của Bộ Chính trị về “Một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian tới”, Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 về “Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020” và các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Quốc hội đã được Tòa án nhân dân tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động, góp phần nâng cao trách nhiệm pháp lý và ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên trong Tòa án nhân dân hai cấp.

image

Thẩm phán Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Ngãi

Trong công tác chuyên môn, Tòa án nhân dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của Tòa án nhân dân hai cấp, chú trọng đổi mới thủ tục xét hỏi và tranh tụng tại các phiên tòa xét xử. Tiến hành tổ chức các phiên tòa mẫu về hình sự theo tinh thần cải cách tư pháp ở cấp tỉnh và cấp huyện với sự tham gia của 100% Thẩm phán. Từ việc rút kinh nghiệm trong các phiên tòa mẫu, Ban cán sự đảng đã chỉ đạo triển khai sâu rộng trong các phiên tòa dân sự, kinh tế, hành chính, lao động. Tại các phiên tòa, khi xét xử Tòa án hai cấp trong tỉnh luôn thực hiện nghiêm các nguyên tắc cơ bản và các quy định khác của pháp luật về tố tụng có liên quan. Với việc xác định đổi mới thủ tục tranh tụng tại phiên tòa là khâu đột phá, trên cơ sở quy định của pháp luật, các Hội đồng xét xử đã thể hiện sự khách quan, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của các bên và tạo mọi điều kiện, đảm bảo cho những người tham gia tố tụng thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ hợp pháp của họ theo đúng quy định, không hạn chế thời gian tranh luận giữa người tham gia tố tụng và người tiến hành tố tụng. Các phán quyết của Hội đồng xét xử đã ngày càng bám sát thực tiễn xét xử tại phiên tòa, góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; góp phần xây dựng, củng cố lòng tin của nhân dân đối với hoạt động của Tòa án địa phương. Trung bình mỗi năm Tòa án nhân dân hai cấp trên địa bàn phải giải quyết, xét xử trên 5.000 vụ án các loại nhưng tỷ lệ giải quyết hàng năm luôn đạt và vượt chỉ tiêu Tòa án nhân dân tối cao giao, chất lượng giải quyết án ngày càng được nâng cao, không có án quá hạn luật định.

Trong công tác xét xử các vụ án hình sự, Tòa án hai cấp đã đưa ra xét xử trên 15.000 vụ án các loại với mức án nghiêm minh, phù hợp với tính chất mức độ phạm tội của từng bị cáo trong vụ án. Các vụ án nghiêm trọng, các vụ án trọng điểm, phức tạp được dư luận xã hội quan tâm, các vụ án tham nhũng đều được Tòa án hai cấp phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng để đưa ra xét xử kịp thời, đúng quy định, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm. Tòa án hai cấp cũng đã quan tâm và làm tốt việc tổ chức các phiên tòa xét xử lưu động ngay tại địa phương nơi xảy ra vụ án; 30 năm qua đã có gần 500 vụ án hình sự được xét xử lưu động, góp phần nâng cao ý thức pháp luật, tinh thần đấu tranh phòng, chống tội phạm trong quần chúng nhân dân và phục vụ yêu cầu chính trị tại địa phương.

image

Tập thể công chức, người lao động Tòa án nhân dân tỉnh

Trong công tác giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, hành chính, thời gian qua tuy số lượng vụ án liên tục gia tăng, nhiều vụ hết sức phức tạp, việc xác minh thu thập chứng cứ rất khó khăn, người tham gia tố tụng ngày càng nhiều nhưng Tòa án hai cấp đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, kiên trì hòa giải, hướng dẫn, giải thích pháp luật cụ thể cho từng đương sự; luôn khuyến khích cán bộ trực tiếp làm công tác giải quyết án dân sự, hôn nhân và gia đình hướng về cơ sở, tổ chức các buổi hòa giải ngay tại địa phương; luôn lắng nghe, tiếp thu các ý kiến trao đổi, góp ý thiết thực của cấp ủy, chính quyền và cộng đồng dân cư địa phương; luôn tìm hiểu cặn kẽ nguồn gốc xảy ra tranh chấp, tập trung xác minh, thu thập chứng cứ từ nhiều kênh để làm sáng tỏ vụ án. Chính nhờ sự tận tụy, kiên trì của các Thẩm phán, Thư ký nên tỷ lệ án hòa giải thành luôn đạt tỷ lệ trên 50%, có năm trên 60% số vụ tranh chấp, góp phần giải quyết tốt mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, giữ gìn và tăng cường sự đoàn kết trong cộng đồng dân cư, trong mỗi gia đình.

image

Thẩm phán Tòa án nhân dân tỉnh

Trong công tác giám đốc kiểm tra và thi hành án hình sự, Tòa án nhân dân tỉnh đã luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, ngày càng thiết thực, hiệu quả. Những năm trước khi còn chức năng giám đốc, Tòa án nhân dân tỉnh đã làm rất tốt nhiệm vụ này, luôn thực hiện chính xác công tác xét xử giám đốc thẩm, bảo đảm bản án giám đốc thẩm thực sự là định hướng áp dụng pháp luật cho các Tòa án 2 cấp. Hiện nay, trong công tác kiểm tra, Tòa án nhân dân tỉnh đã tiến hành đổi mới công tác này theo hướng vừa kiểm tra toàn diện vừa kiểm tra cụ thể, trọng tâm là kiểm tra chuyên đề, kiểm tra đột xuất, kiểm tra thông qua các phiên tòa rút kinh nghiệm, kịp thời chỉ ra những sai sót, vi phạm trong công tác xét xử, giải quyết án, bảo đảm nâng cao chất lượng xét xử, giải quyết các loại án theo đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, việc ra các quyết định thi hành án hình sự, thi hành án hành chính, quyết định ủy thác thi hành án, quyết định tạm hoãn thi hành án phạt tù… Tòa án hai cấp đều thực hiện đúng thủ tục luật định. Mỗi năm có từ 30 - 40 phạm nhân cải tạo tốt, được Tòa án thành lập Hội đồng xét giảm án, tha tù trước thời hạn, tha tù trước thời hạn có điều kiện hoặc xét đề nghị Chủ tịch Nước đặc xá trong các dịp lễ, tết.

Trong công tác xây dựng cơ sở vật chất, đến năm 2000, các đơn vị Tòa án trong toàn tỉnh về cơ bản đã có trụ sở làm việc, có Hội trường xét xử, mỗi đơn vị đều có ít nhất 01 xe máy để phục vụ công tác. Năm 2002, Tòa án tỉnh chính thức khánh thành và đưa vào hoạt động trụ sở mới tại số 203 Phạm Văn Đồng, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi. Kể từ năm 2002 đến nay, ngoài trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh, còn có 04 Tòa án nhân dân cấp huyện được đầu tư xây dựng mới gồm: Thành phố Quảng Ngãi, Lý Sơn, Tây Trà và Sơn Tịnh; trụ sở các đơn vị còn lại đều đầu tư được nâng cấp, sửa chữa. Được sự quan tâm của Tòa án nhân dân tối cao, ngoài Tòa án nhân dân tỉnh, hiện có 08/14 Tòa án nhân dân cấp huyện được trang bị xe ô tô chuyên dùng để phục vụ cho công tác. Đặc biệt trong 10 năm trở lại đây, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động nghiệp vụ và quản lý điều hành đơn vị được Tòa án nhân dân tỉnh triển khai thực hiện mạnh mẽ. Ngoài phần mềm thống kê, phần mềm công sản, phần mềm thi đua khen thưởng, phần mềm tổ chức cán bộ đã được các đơn vị triển khai thực hiện, sử dụng thành thạo, nề nếp; các phần mềm quản lý án khác của hệ thống Tòa án nhân dân cũng đã được Tòa án hai cấp triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Đối với Tòa án nhân dân tỉnh, sau khi được Tòa án tối cao trang bị Phòng máy chủ - Trung tâm dữ liệu Mini, nâng cấp hệ thống mạng Lan, triển khai hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến, Tòa án nhân dân tỉnh đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng Internet để tra cứu, cập nhật thông tin, thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử, thực hiện công bố đầy đủ bản án đã có hiệu lực pháp luật và tiếp nhận đơn khởi kiện trực tuyến bằng hình thực điện tử thông qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án ... Năm 2018, được sự quan tâm của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, hệ thống quan sát trực tuyến phiên tòa giữa Tòa án nhân dân tỉnh với Tòa án nhân dân các huyện, thành phố và một số cơ quan liên quan đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, bảo đảm thực hiện tốt công tác giám sát Thẩm phán, tăng cường kỷ luật kỷ cương, góp phần nâng cao chất lượng xét xử.

Công tác xây dựng Đảng trong Tòa án hai cấp luôn được quan tâm đẩy mạnh, các tổ chức đảng đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhiều tổ chức đạt trong sạch vững mạnh; trong sạch vững mạnh tiêu biểu nhiều năm liền, nhiều đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Chi hội luật gia, Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ… được củng cố, kiện toàn, hoạt động đi vào nề nếp; phong trào thi đua yêu nước được duy trì và phát triển mạnh mẽ; các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức thường xuyên, liên tục. Trong 30 năm qua, Tòa án nhân dân tỉnh đã đạt 04 Huy chương vàng 08 Huy chương bạc và nhiều Bằng khen tại các hội thi, hội diễn văn nghệ, thể thao do Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao và địa phương tổ chức. Công tác đền ơn đáp nghĩa, thực hiện chính xách xã hội, từ thiện được coi trọng và đẩy mạnh; Tòa án đã nhận phụng dưỡng suốt đời 4 Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, đóng góp xây dựng 02 nhà tình nghĩa, 01 nhà tình thương…

Nhìn lại chặng đường đã qua, chúng ta vô cùng tự hào về sự trưởng thành vượt bậc của Tòa án hai cấp trong tỉnh.Vẫn biết rằng những kết quả đạt được trong 30 năm qua chưa thực sự đáp ứng được sự chờ đợi, mong muốn của cấp ủy đảng, của chính quyền và nhân dân trong tỉnh cũng như sự kỳ vọng của các thế hệ cán bộ đi trước; song đây là sự cố gắng, nỗ lực rất lớn của đội ngũ cán bộ, công chức Tòa án hai cấp, những con người có trách nhiệm kế thừa sự nghiệp cao cả mà thế hệ đi trước đã xây dựng để tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết, phấn đấu hết mình cho sự nghiệp chung của hệ thống Tòa án nhân dân.

Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập, cán bộ, công chức, người lao động Tòa án hai cấp trong tỉnh nguyện phát huy truyền thống tốt đẹp của mình, ra sức rèn luyện phẩm chất; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trung thành, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng; không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ chính trị, phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp; ra sức thi đua yêu nước, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Với những kết quả đạt được, trong 30 năm qua, nhiều tập thể, cá nhân Tòa án hai cấp đã được tuyên dương, khen thưởng bằng nhiều hình thức như: Tòa án tỉnh được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng II, hạng III, nhiều Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh, Cờ Thi đua của Tòa án nhân dân tối cao; Tòa hình sự, Phòng Giám đốc kiểm tra được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng III. Tòa án Mộ Đức, Sơn Hà và thành phố Quảng Ngãi nhiều năm được tặng Cờ thi đua của Tòa án nhân dân tối cao. Nhiều tập thể được tặng Bằng khen của Thủ tướng, Bằng khen của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Một cá nhân được tặng thưởng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc”, 05 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, nhiều cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua Tòa án nhân dân, Bằng khen của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 412
cdscv