Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 21/09/2014 đến ngày 28/09/2014

Tuần trước | Tuần sau    

THỨ /NGÀY

Nội dung làm việc Địa điểm Chuẩn bị Lãnh đạo
Chủ nhật
Ngày: 21/09
Sáng        
Chiều        
Thứ 2
Ngày: 22/09
Sáng        
Chiều        
Thứ 3
Ngày: 23/09
Sáng        
Chiều        
Thứ 4
Ngày: 24/09
Sáng        
Chiều        
Thứ 5
Ngày: 25/09
Sáng        
Chiều        
Thứ 6
Ngày: 26/09
Sáng        
Chiều        
Thứ 7
Ngày: 27/09
Sáng        
Chiều