Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 25/06/2017 đến ngày 02/07/2017

Tuần trước | Tuần sau    

THỨ /NGÀY

Nội dung làm việc Địa điểm Chuẩn bị Lãnh đạo
Chủ nhật
Ngày: 25/06
Sáng        
Chiều        
Thứ 2
Ngày: 26/06
Sáng        
Chiều        
Thứ 3
Ngày: 27/06
Sáng        
Chiều        
Thứ 4
Ngày: 28/06
Sáng        
Chiều        
Thứ 5
Ngày: 29/06
Sáng        
Chiều        
Thứ 6
Ngày: 30/06
Sáng        
Chiều        
Thứ 7
Ngày: 01/07
Sáng        
Chiều