Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 25/01/2015 đến ngày 01/02/2015

Tuần trước | Tuần sau    

THỨ /NGÀY

Nội dung làm việc Địa điểm Chuẩn bị Lãnh đạo
Chủ nhật
Ngày: 25/01
Sáng        
Chiều        
Thứ 2
Ngày: 26/01
Sáng        
Chiều        
Thứ 3
Ngày: 27/01
Sáng        
Chiều        
Thứ 4
Ngày: 28/01
Sáng        
Chiều        
Thứ 5
Ngày: 29/01
Sáng        
Chiều        
Thứ 6
Ngày: 30/01
Sáng        
Chiều        
Thứ 7
Ngày: 31/01
Sáng        
Chiều