Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 17/05/2015 đến ngày 24/05/2015

Tuần trước | Tuần sau    

THỨ /NGÀY

Nội dung làm việc Địa điểm Chuẩn bị Lãnh đạo
Chủ nhật
Ngày: 17/05
Sáng        
Chiều        
Thứ 2
Ngày: 18/05
Sáng        
Chiều        
Thứ 3
Ngày: 19/05
Sáng        
Chiều        
Thứ 4
Ngày: 20/05
Sáng        
Chiều        
Thứ 5
Ngày: 21/05
Sáng        
Chiều        
Thứ 6
Ngày: 22/05
Sáng        
Chiều        
Thứ 7
Ngày: 23/05
Sáng        
Chiều