Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 23/04/2017 đến ngày 30/04/2017

Tuần trước | Tuần sau    

THỨ /NGÀY

Nội dung làm việc Địa điểm Chuẩn bị Lãnh đạo
Chủ nhật
Ngày: 23/04
Sáng        
Chiều        
Thứ 2
Ngày: 24/04
Sáng        
Chiều        
Thứ 3
Ngày: 25/04
Sáng        
Chiều        
Thứ 4
Ngày: 26/04
Sáng        
Chiều        
Thứ 5
Ngày: 27/04
Sáng        
Chiều        
Thứ 6
Ngày: 28/04
Sáng        
Chiều        
Thứ 7
Ngày: 29/04
Sáng        
Chiều