Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 29/05/2016 đến ngày 05/06/2016

Tuần trước | Tuần sau    

THỨ /NGÀY

Nội dung làm việc Địa điểm Chuẩn bị Lãnh đạo
Chủ nhật
Ngày: 29/05
Sáng        
Chiều        
Thứ 2
Ngày: 30/05
Sáng        
Chiều        
Thứ 3
Ngày: 31/05
Sáng        
Chiều        
Thứ 4
Ngày: 01/06
Sáng        
Chiều        
Thứ 5
Ngày: 02/06
Sáng        
Chiều        
Thứ 6
Ngày: 03/06
Sáng        
Chiều        
Thứ 7
Ngày: 04/06
Sáng        
Chiều