Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 18/09/2016 đến ngày 25/09/2016

Tuần trước | Tuần sau    

THỨ /NGÀY

Nội dung làm việc Địa điểm Chuẩn bị Lãnh đạo
Chủ nhật
Ngày: 18/09
Sáng        
Chiều        
Thứ 2
Ngày: 19/09
Sáng        
Chiều        
Thứ 3
Ngày: 20/09
Sáng        
Chiều        
Thứ 4
Ngày: 21/09
Sáng        
Chiều        
Thứ 5
Ngày: 22/09
Sáng        
Chiều        
Thứ 6
Ngày: 23/09
Sáng        
Chiều        
Thứ 7
Ngày: 24/09
Sáng        
Chiều