Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 30/08/2015 đến ngày 06/09/2015

Tuần trước | Tuần sau    

THỨ /NGÀY

Nội dung làm việc Địa điểm Chuẩn bị Lãnh đạo
Chủ nhật
Ngày: 30/08
Sáng        
Chiều        
Thứ 2
Ngày: 31/08
Sáng        
Chiều        
Thứ 3
Ngày: 01/09
Sáng        
Chiều        
Thứ 4
Ngày: 02/09
Sáng        
Chiều        
Thứ 5
Ngày: 03/09
Sáng        
Chiều        
Thứ 6
Ngày: 04/09
Sáng        
Chiều        
Thứ 7
Ngày: 05/09
Sáng        
Chiều