Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 26/10/2014 đến ngày 02/11/2014

Tuần trước | Tuần sau    

THỨ /NGÀY

Nội dung làm việc Địa điểm Chuẩn bị Lãnh đạo
Chủ nhật
Ngày: 26/10
Sáng        
Chiều        
Thứ 2
Ngày: 27/10
Sáng        
Chiều        
Thứ 3
Ngày: 28/10
Sáng        
Chiều        
Thứ 4
Ngày: 29/10
Sáng        
Chiều        
Thứ 5
Ngày: 30/10
Sáng        
Chiều        
Thứ 6
Ngày: 31/10
Sáng        
Chiều        
Thứ 7
Ngày: 01/11
Sáng        
Chiều