Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 01/05/2016 đến ngày 08/05/2016

Tuần trước | Tuần sau    

THỨ /NGÀY

Nội dung làm việc Địa điểm Chuẩn bị Lãnh đạo
Chủ nhật
Ngày: 01/05
Sáng        
Chiều        
Thứ 2
Ngày: 02/05
Sáng        
Chiều        
Thứ 3
Ngày: 03/05
Sáng        
Chiều        
Thứ 4
Ngày: 04/05
Sáng        
Chiều        
Thứ 5
Ngày: 05/05
Sáng        
Chiều        
Thứ 6
Ngày: 06/05
Sáng        
Chiều        
Thứ 7
Ngày: 07/05
Sáng        
Chiều