Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 07/02/2016 đến ngày 14/02/2016

Tuần trước | Tuần sau    

THỨ /NGÀY

Nội dung làm việc Địa điểm Chuẩn bị Lãnh đạo
Chủ nhật
Ngày: 07/02
Sáng        
Chiều        
Thứ 2
Ngày: 08/02
Sáng        
Chiều        
Thứ 3
Ngày: 09/02
Sáng        
Chiều        
Thứ 4
Ngày: 10/02
Sáng        
Chiều        
Thứ 5
Ngày: 11/02
Sáng        
Chiều        
Thứ 6
Ngày: 12/02
Sáng        
Chiều        
Thứ 7
Ngày: 13/02
Sáng        
Chiều