Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 04/12/2016 đến ngày 11/12/2016

Tuần trước | Tuần sau    

THỨ /NGÀY

Nội dung làm việc Địa điểm Chuẩn bị Lãnh đạo
Chủ nhật
Ngày: 04/12
Sáng        
Chiều        
Thứ 2
Ngày: 05/12
Sáng        
Chiều        
Thứ 3
Ngày: 06/12
Sáng        
Chiều        
Thứ 4
Ngày: 07/12
Sáng        
Chiều        
Thứ 5
Ngày: 08/12
Sáng        
Chiều        
Thứ 6
Ngày: 09/12
Sáng        
Chiều        
Thứ 7
Ngày: 10/12
Sáng        
Chiều