Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 14/12/2014 đến ngày 21/12/2014

Tuần trước | Tuần sau    

THỨ /NGÀY

Nội dung làm việc Địa điểm Chuẩn bị Lãnh đạo
Chủ nhật
Ngày: 14/12
Sáng        
Chiều        
Thứ 2
Ngày: 15/12
Sáng        
Chiều        
Thứ 3
Ngày: 16/12
Sáng        
Chiều        
Thứ 4
Ngày: 17/12
Sáng        
Chiều        
Thứ 5
Ngày: 18/12
Sáng        
Chiều        
Thứ 6
Ngày: 19/12
Sáng        
Chiều        
Thứ 7
Ngày: 20/12
Sáng        
Chiều