Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 27/07/2014 đến ngày 03/08/2014

Tuần trước | Tuần sau    

THỨ /NGÀY

Nội dung làm việc Địa điểm Chuẩn bị Lãnh đạo
Chủ nhật
Ngày: 27/07
Sáng        
Chiều        
Thứ 2
Ngày: 28/07
Sáng        
Chiều        
Thứ 3
Ngày: 29/07
Sáng        
Chiều        
Thứ 4
Ngày: 30/07
Sáng        
Chiều        
Thứ 5
Ngày: 31/07
Sáng        
Chiều        
Thứ 6
Ngày: 01/08
Sáng        
Chiều        
Thứ 7
Ngày: 02/08
Sáng        
Chiều