Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 22/10/2017 đến ngày 29/10/2017

Tuần trước | Tuần sau    

THỨ /NGÀY

Nội dung làm việc Địa điểm Chuẩn bị Lãnh đạo
Chủ nhật
Ngày: 22/10
Sáng        
Chiều        
Thứ 2
Ngày: 23/10
Sáng        
Chiều        
Thứ 3
Ngày: 24/10
Sáng        
Chiều        
Thứ 4
Ngày: 25/10
Sáng        
Chiều        
Thứ 5
Ngày: 26/10
Sáng        
Chiều        
Thứ 6
Ngày: 27/10
Sáng        
Chiều        
Thứ 7
Ngày: 28/10
Sáng        
Chiều