Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 21/01/2018 đến ngày 28/01/2018

Tuần trước | Tuần sau    

THỨ /NGÀY

Nội dung làm việc Địa điểm Chuẩn bị Lãnh đạo
Chủ nhật
Ngày: 21/01
Sáng        
Chiều        
Thứ 2
Ngày: 22/01
Sáng        
Chiều        
Thứ 3
Ngày: 23/01
Sáng        
Chiều        
Thứ 4
Ngày: 24/01
Sáng        
Chiều        
Thứ 5
Ngày: 25/01
Sáng        
Chiều        
Thứ 6
Ngày: 26/01
Sáng        
Chiều        
Thứ 7
Ngày: 27/01
Sáng        
Chiều