Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 28/06/2015 đến ngày 05/07/2015

Tuần trước | Tuần sau    

THỨ /NGÀY

Nội dung làm việc Địa điểm Chuẩn bị Lãnh đạo
Chủ nhật
Ngày: 28/06
Sáng        
Chiều        
Thứ 2
Ngày: 29/06
Sáng        
Chiều        
Thứ 3
Ngày: 30/06
Sáng        
Chiều        
Thứ 4
Ngày: 01/07
Sáng        
Chiều        
Thứ 5
Ngày: 02/07
Sáng        
Chiều        
Thứ 6
Ngày: 03/07
Sáng        
Chiều        
Thứ 7
Ngày: 04/07
Sáng        
Chiều