Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 19/03/2017 đến ngày 26/03/2017

Tuần trước | Tuần sau    

THỨ /NGÀY

Nội dung làm việc Địa điểm Chuẩn bị Lãnh đạo
Chủ nhật
Ngày: 19/03
Sáng        
Chiều        
Thứ 2
Ngày: 20/03
Sáng        
Chiều        
Thứ 3
Ngày: 21/03
Sáng        
Chiều        
Thứ 4
Ngày: 22/03
Sáng        
Chiều        
Thứ 5
Ngày: 23/03
Sáng        
Chiều        
Thứ 6
Ngày: 24/03
Sáng        
Chiều        
Thứ 7
Ngày: 25/03
Sáng        
Chiều