Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 04/10/2015 đến ngày 11/10/2015

Tuần trước | Tuần sau    

THỨ /NGÀY

Nội dung làm việc Địa điểm Chuẩn bị Lãnh đạo
Chủ nhật
Ngày: 04/10
Sáng        
Chiều        
Thứ 2
Ngày: 05/10
Sáng        
Chiều        
Thứ 3
Ngày: 06/10
Sáng        
Chiều        
Thứ 4
Ngày: 07/10
Sáng        
Chiều        
Thứ 5
Ngày: 08/10
Sáng        
Chiều        
Thứ 6
Ngày: 09/10
Sáng        
Chiều        
Thứ 7
Ngày: 10/10
Sáng        
Chiều