Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 22/04/2018 đến ngày 29/04/2018

Tuần trước | Tuần sau    

THỨ /NGÀY

Nội dung làm việc Địa điểm Chuẩn bị Lãnh đạo
Chủ nhật
Ngày: 22/04
Sáng        
Chiều        
Thứ 2
Ngày: 23/04
Sáng        
Chiều        
Thứ 3
Ngày: 24/04
Sáng        
Chiều        
Thứ 4
Ngày: 25/04
Sáng        
Chiều        
Thứ 5
Ngày: 26/04
Sáng        
Chiều        
Thứ 6
Ngày: 27/04
Sáng        
Chiều        
Thứ 7
Ngày: 28/04
Sáng        
Chiều