Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 20/07/2014 đến ngày 27/07/2014

Tuần trước | Tuần sau    

THỨ /NGÀY

Nội dung làm việc Địa điểm Chuẩn bị Lãnh đạo
Chủ nhật
Ngày: 20/07
Sáng        
Chiều        
Thứ 2
Ngày: 21/07
Sáng        
Chiều        
Thứ 3
Ngày: 22/07
Sáng        
Chiều        
Thứ 4
Ngày: 23/07
Sáng        
Chiều        
Thứ 5
Ngày: 24/07
Sáng        
Chiều        
Thứ 6
Ngày: 25/07
Sáng        
Chiều        
Thứ 7
Ngày: 26/07
Sáng        
Chiều