Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 24/07/2016 đến ngày 31/07/2016

Tuần trước | Tuần sau    

THỨ /NGÀY

Nội dung làm việc Địa điểm Chuẩn bị Lãnh đạo
Chủ nhật
Ngày: 24/07
Sáng        
Chiều        
Thứ 2
Ngày: 25/07
Sáng        
Chiều        
Thứ 3
Ngày: 26/07
Sáng        
Chiều        
Thứ 4
Ngày: 27/07
Sáng        
Chiều        
Thứ 5
Ngày: 28/07
Sáng        
Chiều        
Thứ 6
Ngày: 29/07
Sáng        
Chiều        
Thứ 7
Ngày: 30/07
Sáng        
Chiều