Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 29/03/2015 đến ngày 05/04/2015

Tuần trước | Tuần sau    

THỨ /NGÀY

Nội dung làm việc Địa điểm Chuẩn bị Lãnh đạo
Chủ nhật
Ngày: 29/03
Sáng        
Chiều        
Thứ 2
Ngày: 30/03
Sáng        
Chiều        
Thứ 3
Ngày: 31/03
Sáng        
Chiều        
Thứ 4
Ngày: 01/04
Sáng        
Chiều        
Thứ 5
Ngày: 02/04
Sáng        
Chiều        
Thứ 6
Ngày: 03/04
Sáng        
Chiều        
Thứ 7
Ngày: 04/04
Sáng        
Chiều