Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 13/08/2017 đến ngày 20/08/2017

Tuần trước | Tuần sau    

THỨ /NGÀY

Nội dung làm việc Địa điểm Chuẩn bị Lãnh đạo
Chủ nhật
Ngày: 13/08
Sáng        
Chiều        
Thứ 2
Ngày: 14/08
Sáng        
Chiều        
Thứ 3
Ngày: 15/08
Sáng        
Chiều        
Thứ 4
Ngày: 16/08
Sáng        
Chiều        
Thứ 5
Ngày: 17/08
Sáng        
Chiều        
Thứ 6
Ngày: 18/08
Sáng        
Chiều        
Thứ 7
Ngày: 19/08
Sáng        
Chiều