Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 24/06/2018 đến ngày 01/07/2018

Tuần trước | Tuần sau    

THỨ /NGÀY

Nội dung làm việc Địa điểm Chuẩn bị Lãnh đạo
Chủ nhật
Ngày: 24/06
Sáng        
Chiều        
Thứ 2
Ngày: 25/06
Sáng        
Chiều        
Thứ 3
Ngày: 26/06
Sáng        
Chiều        
Thứ 4
Ngày: 27/06
Sáng        
Chiều        
Thứ 5
Ngày: 28/06
Sáng        
Chiều        
Thứ 6
Ngày: 29/06
Sáng        
Chiều        
Thứ 7
Ngày: 30/06
Sáng        
Chiều