Đó là kết luận của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương tại buổi làm việc với Ban cán sự Đảng TANDTC sáng nay 25/8 về kiểm tra, khảo sát việc triển khai thực hiện Kết luận số 92-KL/TW của Bộ Chính trị.