Ngày 21/10/2014, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, Tòa án nhân dân tối cao long trọng tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đối với đồng chí Phan Ngọc Minh, Thẩm phán trung cấp, Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
Tin địa phương
Khu di tích khởi nghĩa Ba Tơ- Xứng tầm là di tích lịch sử quốc gia đặc biệt (27/10/2014)

Mặc dù đã được công nhận là Khu di tích lịch sử quốc gia từ năm 1980, nhưng với tầm vóc to lớn của cuộc Khởi nghĩa Ba Tơ trong công cuộc đấu tranh giành độc lập cho dân tộc, UBND tỉnh đã lập hồ sơ trình Trung ương công nhận là Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt.