Sáng ngày 8/3/2014, tại Hội trường Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, Ban vì sự tiến bộ phụ nữ phối hợp cùng Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức Hội thi nấu ăn - cắm hoa giữa các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân hai cấp trong tỉnh.
Tin địa phương
Hội nghị triển khai Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng (17/09/2013)

Sáng 10-9, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai Luật Phòng, chống tham nhũng sửa đổi, bổ sung và các văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành cho lãnh đạo các cơ quan, sở, ngành, Hội đoàn thể của tỉnh, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh, các doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh và lãnh đạo các Huyện ủy, UBND, Thanh tra của huyện, thành phố. Chủ tịch UBND tỉnh Cao Khoa chủ trì Hội nghị